Αποτελέσματα Σχεδίου Δράσης

02. 07. 2015

Δείτε τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης της αναπτυξιακής σύμπραξης ΣΥΝΤΟΠΟΣ.

file-pdfΑποτελέσματα Σχεδίου Δράσης

footer